از صفحات لیگ عدالت: بدون عدالت! زمانی که یک خطر کهکشانی دنیاهای فراتر از دنیای ما در منطقه شبح را تهدید می کند، نوبت به تیمی جدید از لیگ عدالت می رسد تا جواب ندای نبرد را بدهد! سایبورگ، استارفایر، گرین لنترن جسیکا کروز و عزرائیلی خارج از حالت عادی خود، به سمت اعماق فضا داخل سفینه‌ی جمجمه‌ای شکل برینیک درحال حرکت هستند. اما درحالی که این هم تیمی های غیرقابل پیشبینی سعی می کنند جلوی دسپرو را از تجارت برده پناهندگان کلویی بگیرند، چیزی را کشف می کنند که هیچ چیز در هستی نمی توانست آن ها را برایش آماده کند: دارکساید... کسی که می گوید برای کمک آنجاست!؟


عنوان: لیگ عدالت: ادیسه


سال انتشار: 2018- حال


نویسنده:

جاشوآ ویلیامسن


طراح:

استپن سجیک


مترجم:

محمدرضا شجاعی


ادیتور:

امیرحسین رضایی


ژانر:

ابرقهرمانی

ماورالطبیعی


انتشارات:

1- DC

2- Forbidden-Planet


لینک ها دانلود:


1- Bayan Box - FA - CBR - 22 MB


-

Forbidden-Planet

Telegram

Instagram