هل جوردن از مرگ بازگشته و یک بار دیگر سوگند خورده تا از تمام موجودات زنده ای که در بخش فضایی ۲۸۱۴ قرار دارند حفاظت کند؛با استفاده کردن از حلقه قدرتش،قویترین سلاح در عالم. پی ببرید که هل چگونه دوباره زندگی شخصی خود را به عنوان یک خلبان جت نیروی هوایی تحکیم می کند در حالی که دوباره با انجمن ابر قهرمانی که یکبار به آن خیانت کرده ارتباط پیدا می کند.

عنوان: گرین لنترن


سال انتشار: 1941-حال


نویسنده:

بیل فینگر

جان برومر

مارو ولفمن

لن وین

دنیس او نیل

جرارد جونز

جف جانز


طراح:

نیل آدامز

پت برودریک

دریل بنکس

کارلوس پاچکو

ایتان ون سیور

ایوان ریس

داگ منک


مترجم:

مرتضی دهقان


ادیتور:

کسری اسلام پور


ژانر:

ابرقهرمانی


انتشارات:

1: DC Comics

2: Forbidden-Planet


لینک ها دانلود:


Bayan Box - Green Lantern  (Vol 4) #001: Air Borne - CBR - 18 MB


-

Forbidden-Planet

Telegram

Instagram