29- چه چیزی مرد پولادین را میترساند؟!... در سطح شهر کودکان در حال دزدیده شدن هستند، کال-ال که خود نیز حالا صاحب فرزند است درد این والدین را بهتر میفهمد و در تلاش برای پیدا کردن این کودکان با تهدید بزرگتری رو به رو میشود...

30- به نظر این کار خود سینسترو باشد؟! در مرکز ضد ماده‌ی کوارد، تنها امید سوپرمن بهترین گرین لنترن سابق است!

پس از گم شدن ناگهانی کودکان، سوپرمن به دنبال طیف رنگی زردی که در سرتاسر شهر بود، گشت؛ تا اینکه اسیر پارالاکس شد. و حالا سینسترو برای مقابله با این تجسم آهنین آمده‌ست...


عنوان : سوپرمن

 


سال انتشار : 1939-حال


 

نویسندگان :

پیتر جی. توماسی

کیث شمپین

 

 

طراحان :

داگ منک


 

مترجم :

کامیاب صالحی


ادیتور :

امیر حـ گودرزی


ژانر : ابرقهرمانی

علمی-تخیلی

ماجراجویی

 


انتشارات :

 

1 - DC

2 - Forbidden Planet

 

لینک های دانلود :

 

Bayan Box | Superman (Vol 4) 029 | CBR | 24 MB


 Bayan Box | Superman (Vol 4) 030 | CBR | 24 MB


FORBIDDEN PLANET

Telegram

Instagram